25 Απριλίου, 2024

Astos.gr

Σημείο Ενημέρωσης

Δήμος Αμυνταίου: Προσωρινά μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας

Σε συνέχεια της με αριθμό οικ.44513/22-09-2023 (ΦΕΚ Β 5659/26-09-2023) και ΑΔΑ: 6ΟΙΡΟΡ1Γ-Ψ1Π απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας περί «Έγκριση της υπ’ αρ. 161/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου αναφορικά με τη λήψη προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί δημοτικών οδών της πόλης του Αμυνταίου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις οικισμών – βελτιώσεις οδοποιίας Δήμου Αμυνταίου» σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 1 του ΚΟΚ και για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου της Ανάπλασης του Κέντρου της πόλης του Αμυνταίου ενημερώνουμε τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης του Αμυνταίου για τα εξής:

– Οδός Χασιώτη, στη συμβολή με 28ου Συντ. Πεζικού. Απαγορεύεται η κίνηση προς τα αριστερά (προς την πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης). Επιτρέπεται η κίνηση προς 28ου Συντ. Πεζικού και προς πλατεία Μακρή.

– Οδός Παπαπέτρου, στη συμβολή με οδό Χασιώτη και με πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Απαγορεύεται η κίνηση προς τα αριστερά (προς την πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης). Επιτρέπεται η κίνηση προς 28ου Συντ. Πεζικού και προς πλατεία Μακρή.

– Απαγορεύεται αμφίπλευρα η στάθμευση στην πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης από το ύψος του χώρου στάθμευσης των ΤΑΧΙ μέχρι τη συμβολή της πλατείας με την οδό Παπαπέτρου.

Σημαντική επισήμανση: επιτρέπεται η κίνηση των οχημάτων στην πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης μόνο με φορά από ανατολικά προς δυτικά (φορά από το χώρο στάθμευσης ΤΑΧΙ προς οδό 28ου Συντ. Πεζικού και Πλατεία Μακρή).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου, στις 15:00.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.